Contact

Shi Shang Architecture and Design

Dashanzi 798, 706 North 3rd Road

Jiuxianqiao Road 2

PR China, 100015 Beijing

info@shishangarchitecture.com